HỆ THỐNG PHÁT THANH

HỆ THỐNG PHÁT THANH

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0983 032 962

  • Mr.Triều

Điện thoại:0983 032 962

Email:locphuocco@gmail.com

Đối tác

fANPAGE

Hệ thống phát thanh

Truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương đến với đông đảo người dân; là diễn đàn thể hiện quyền được biết, được bàn của nhân dân, đồng thời góp phần trang bị kiến thức, nâng cao dân trí, chống phá mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Máy phát FM 50W

Mã Sản Phẩm: Đang cập nhật

Máy phát sóng FM Stereo 500W R.V.R .

Mã Sản Phẩm: Stereo 500W R.V.R .

Máy phát sóng FM Stereo 100W R.V.R .

Mã Sản Phẩm: TEX502LCD

Máy phát sóng FM 500W DB - Mozart 500

Mã Sản Phẩm: Mozart 500

Bộ thu chuyên dụng FM

Mã Sản Phẩm: Đang cập nhật

Cáp Feeder 1/2 và 7/8

Mã Sản Phẩm: Đang cập nhật

Bộ thu FM không dây kỹ thật số

Mã Sản Phẩm: Đang cập nhật

Máy phát sóng FM 100W DB - Mozart 100

Mã Sản Phẩm: Mozart 100