THUOC HAN HOA NHIET SUNLIGHT

THUOC HAN HOA NHIET SUNLIGHT, KHONG BI DI HOI TINH NANG SU DUNG CAO, MOI HAN DEP

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0983 032 962

  • Mr.Triều

Điện thoại:0983 032 962

Email:locphuocco@gmail.com

Đối tác

fANPAGE

  • Giá: Liên hệ
  • Ngày đăng:07-07-2016
  • Lượt xem: 369
  • Ưu điểm thuốc hàn hoá nhiệt Sunlight: là dạng bịch được hút ẩm (chân không) nên trong quá trình chờ sử dụng để trong thời gian dài cũng không bị đi hơi (xì), tăng tính năng sử dụng cao hơn những hãng dùng lọ (dễ bị xì), mối hàn bóng màu đồng đẹp.

Thuốc hàn hoá nhiệt sunlight

Thuốc hàn hóa nhiệt SUNLIGHT có 3 loại chính:

Ưu điểm thuốc hàn hoá nhiệt Sunlight: là dạng bịch được hút ẩm (chân không) nên trong quá trình chờ sử dụng để trong thời gian dài cũng không bị đi hơi (xì), tăng tính năng sử dụng cao hơn những hãng dùng lọ (dễ bị xì), mối hàn bóng màu đồng đẹp.

1. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 90g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, phi 16 với cáp đồng trần 50mm2, dây 50mm2 với dây 50mm2.
2. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 115g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2 ,phi 16 với cáp đồng trần 70mm2 hoặc cáp đồng trần 70mm2 với cáp đồng trần 70mm2.

3. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 150g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2 ,phi 16 với cáp đồng trần 90mm2 hoặc cáp đồng trần 90mm2 với cáp đồng trần 90mm2.

- Chú ý: thuốc mồi được đựng trong một bịch nhỏ nằm trong bịch thuốc hàn.

Thuốc hàn hóa nhiệt có rất nhiều loại phù hợp cho từng loại dây: 90g, 115g, 150g.

dùng để hàn nối cọc với cọc, dây với dây, cọc với dây trong hệ thống tiếp địa

Thuốc hàn hoá nhiệt sunlight

Thuốc hàn hóa nhiệt SUNLIGHT có 3 loại chính:

Ưu điểm thuốc hàn hoá nhiệt Sunlight: là dạng bịch được hút ẩm (chân không) nên trong quá trình chờ sử dụng để trong thời gian dài cũng không bị đi hơi (xì), tăng tính năng sử dụng cao hơn những hãng dùng lọ (dễ bị xì), mối hàn bóng màu đồng đẹp.

1. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 90g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2, phi 16 với cáp đồng trần 50mm2, dây 50mm2 với dây 50mm2.
2. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 115g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2 ,phi 16 với cáp đồng trần 70mm2 hoặc cáp đồng trần 70mm2 với cáp đồng trần 70mm2.

3. Thuốc hàn hóa nhiệt Sunlight loại 150g/bịch:Dùng để hàn mối hàn mối hàn giữa cọc tiếp địa phi 14.2 ,phi 16 với cáp đồng trần 90mm2 hoặc cáp đồng trần 90mm2 với cáp đồng trần 90mm2.

- Chú ý: thuốc mồi được đựng trong một bịch nhỏ nằm trong bịch thuốc hàn.

Thuốc hàn hóa nhiệt có rất nhiều loại phù hợp cho từng loại dây: 90g, 115g, 150g.

dùng để hàn nối cọc với cọc, dây với dây, cọc với dây trong hệ thống tiếp địa